Start

Met het Kerkdienst Distributie Systeem heeft uw kerk altijd winst.

De boodschap op zaterdag 5 april door de stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (s-IKN) aan de 200 aanwezigen was duidelijk. Er is geen oplossing op korte termijn. De alternatieven zoals kerkkabel, kerkether en kerkinternet zijn nog niet klaar en zullen pas betaalbaar blijken te zijn als alle kerken vandaag tekenen en meedoen. Dan pas zullen zij met een prijs naar buiten kunnen komen.
In plaats van de € 3,00 in 1999 zal de prijs afhankelijk zijn van het aantal gemeentes welke mee moeten doen, wel is duidelijk dat de kosten variabel zullen zijn. Willen de nieuwe mogelijkheden voor kerkomroep een succes worden, dan moeten de kerken op lokaal niveau gaan samenwerken. Dit om tot een volwaardig alternatief uit te groeien voor de enorm duur geworden kerktelefoon. Klik voor vergroting

Op de landelijke LOK dag werd zeer enthousiast gereageerd op de mogelijkheden van de Kerk om zelf diensten op CD uit te brengen. Het grote voordeel wordt behaald bij het aanbieden van diensten op CD's aan de reeds aanwezige luisteraars en door het verspreiden van deze CD's onder de thuisblijvers. Dit wordt niet zo zeer gezien als vervanging van, maar als toegevoegde waarde voor de kerken.
Geeft het niet te denken dat van de 100.000 thuisluisteraars er nu nog maar 49.000 over zijn? Dit door het uitblijven van een betaalbare oplossing. Kerktelefoon kost ons gezamenlijk gemiddeld € 800.000,00 per maand.

Het KDS systeem gaat uit van een zeer simpele oplossing om diensten per direct op CD te zetten en deze inclusief lokale kerkinformatie aan te bieden aan de luisteraars.
In de praktijk komen, voor de kerk, de kosten per CD op €1.30 inclusief bedrukking en afschrijving op het apparaat. Door nu de diensten CD aan te bieden met een kostprijs plus kleine opslag zal blijken dat niet alleen het KDS systeem zichzelf bekostigt maar dat er tevens financiële middelen zullen komen om andere activiteiten te bekostigen.

Pastorale Distributie
In Duitsland, dat als zeer conservatief bekend staat, wordt de diensten CD aangeboden als abonnementvorm voor € 10,- per maand. De voormalige kerktelefoonluisteraar krijgt alle weekdiensten thuisbezorgd en is een zeer groot succes. Zo groot zelfs dat de Duitse kerkgemeenten een pastorale distributie hebben opgezet om zelf de diensten-CD bij de luisteraar aan huis te bezorgen. Hierdoor is tevens de betrokkenheid van de thuisluisteraar met zijn of haar kerkgemeente enorm verstevigd. Alle voordelen van offline kerktelefoon worden tenvolle benut: luisteren waar, hoe, en wanneer en zo vaak je wilt. Geen netwerkkosten, geen thuiskastjes, geen installatie en geen derde partij waar geld naar toe gaat.

Ook in Nederland worden nu diensten op CD gemaakt, zoals de Minikerken dag in Bussum. Hierbij sponseren de bezoekers de dag door € 3,00 per CD te betalen. Van de 151 bezoekers namen 56 mensen(37%) de CD en zorgden zo voor een succesvolle bijdrage.
Bij kerkdiensten waarbij de thuisluisteraar bij zijn kerk een abonnement afsluit voor bijv. €10,00 per maand, bespaart de kerk zeer veel ten opzichte van het huidige en toekomstige kerktelefoon systemen.

Rekenvoorbeeld
Door het onderstaande rekenvoorbeeld in te vullen met de gegevens van uw kerk krijgt u inzicht hoe het positief kerksaldo er voor u gemeente uit kan zien.

Rekenvoorbeeld Excel rekenvoorbeeld