Persberichten

'Meneer pastoor' vers gebrand op schijf
Problemen door kostenverhoging kerktelefoon in Ede
Laatste kans kerktelefoon

'Meneer pastoor' vers gebrand op schijf
Naar boven

Baarn - Waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan? Het Baarnse bedrijf KDS (Kerkdienst Distributie Systeem) heeft hét altematief in huis voor de veel te dure kerktelefoon. Oudere en gehandicapte gelovigen, die niet meer in staat zijn naar de kerk te komen, hebben meneer pastoor en de dominee een uur na de dienst al in huis. De preek wordt vers ih de kerk op een schijfje gebrand en meteen door vrijwilligers bij de gemeenteleden thuisgebracht. Het cd'tje is ook nog eens bedrukt met een mooi, plaatje en gegevens met tijd, plaats en predikant.

Volledig bericht ...

Problemen door kostenverhoging kerktelefoon in Ede
Naar boven

De recente verhoging van de kosten voor het gebruik van de kerktelefoon van Fl 85,00 tot Fl 432,00 per jaar zorgt ook in de gemeente Ede voor problemen. Een onderzoek van de CDA fractie onder alle kerken en kerkgenootschappen in Ede heeft duidelijk gemaakt dat nu al ruim 13% van alle abonnees hun abonnement hebben opgezegd. Daarnaast hebben vele kerken zich gedwongen gezien de kosten verhoging voor eigen rekening te nemen en niet aan hun leden door te belasten. Maar omdat het om ruim 1000 aansluitingen gaat in Ede zullen de meeste kerken dat ook niet lang kunnen opbrengen.
Onderzoek
Naar aanleiding van de forse verhoging van de kosten voor het gebruik van de kerktelefoon (van fl.85,00 tot fl.432,00 per jaar) heeft het CDA in Ede een onderzoek gedaan naar de gevolgen daarvan voor het gebruik van de kerktelefoon. Geeske Telgen en Job Vlastuin hebben alle kerken en kerkgenootschappen in Ede aangeschreven met het verzoek om concrete gegevens. Van 24 van de 38 aangeschrevenen hebben zij een reactie ontvangen en omdat hierbij ook alle grotere kerkgenootschappen vertegenwoordigd zijn mag gesproken worden over een goed beeld van de praktijk.

Veel opzeggingen
De antwoordende kerken zijn samen goed voor 1150 kerktelefoon aansluitingen. Daarvan zijn er als gevolg van de kostenverhoging maar liefst 153 opgezegd: ruim 13% van de aansluitingen valt dus af door de kostenverhoging!
Kennelijk hebben de kerken dat zien aankomen want waar vroeger de kosten in 40% van de kerken door de leden zelf werden opgebracht , is dat nu nog maar in 1 kerk zo. En in die ene kerk is het percentage opzeggingen dan ook 24%! En bij de kerken die de kosten van de kerktelefoon voor hun leden voor eigen rekening nemen is het percentage opzeggingen slechts 2%.
Conclusie: veel aansluitingen van de kerktelefoon worden opgezegd om financiële redenen, ondanks dat de kerken zelf inspringen om (een deel van) de extra kosten te dragen.

Meer...

Laatste kans kerktelefoon
Naar boven

AMERSFOORT - De Raad van Kerken heeft in een brief aan de Tweede-Kamerfractie van de PvdA aangedrongen op een oplossing van de problemen met de kerktelefoon.

Meer...