Vraag & antwoord

Algemene vragen
Over online distributie
Over offline distributie

V. Blijft de huidige vorm van kerktelefoon nog langer bestaan?
A. Door OPTA en V&W is KPN verplicht de tarieven van kerktelefoonabonnementen dusdanig te verhogen dat het onbetaalbaar gaat worden voor de luisteraars, conclusie “ KPN STOPT ERMEE ”
   
V. Welke vormen van kerkdienstdistributie zijn er?
A. Er zijn diverse vormen van kerkdienstdistributie, te weten; online distributie en offline distributie.
   
V. Wat is het verschil tussen online en offline kerkdienstdistributie?
A.

Bij online distributie wordt gebruikgemaakt van vaste verbindingen, zoals
telefoon, centraal antenne inrichtingen, internet, kerkradio, Wi-Fi,
of PC netwerkverbindingen.

Bij offline distributie wordt gebruikgemaakt van een vorm van fysieke distributie, dat wil zeggen dat de kerkdienst op CD, Audio cassette of DVD na de dienst wordt gedistribueerd.

   
V. Er wordt gesproken over een alternatief voor de kerktelefoon, welk alternatief
wordt hier bedoeld?
A. Het sIKN heeft onderzoeken gedaan naar een alternatief voor de kerktelefoon.
Echter, welke online oplossing ook is onderzocht, geen van deze kan een
landelijke dekking garanderen. De andere onderzochte oplossing is een offline systeem in de vorm van CD en Audio cassette distributie.

Online distributie
Naar boven

V. Is online dan de oplossing voor de grotendeels oudere gebruikers?
A. De oudere gebruikers zullen hier de nodige moeite mee gaan krijgen, met
name de gebruikers die in een rusthuis, bejaardentehuis of dergelijke
instellingen verblijven, deze zijn aangewezen op het dienstdoende personeel.
Elke vorm van PC achtigen zal worden geschuwd door de oudere gebruikers,
Tevens zijn voor alle online oplossingen abonnementen nodig, welke erg
kostbaar zijn (hoge telefoonkosten, kabel of ADSL abonnementen
gem. € 35,= per maand/per luisteraar) Hierbij zijn de investeringen voor de kerken niet inbegrepen.
   
V. Kerkradio, is dit dan de oplossing?
A. Deze oplossing stuit op een aantal problemen, enerzijds hebben de kabel exploitanten in Nederland niet genoeg kabelfrequenties tot hun beschikking
en daardoor geen landelijke dekking kunnen garanderen (er kunnen maximaal 7 kerken per frequentie uitzenden), dus kan een percentage luisteraars niet worden bediend. Anderzijds is er voor beveiligde ontvangst aparte randapparatuur nodig en dit brengt hoge exploitatiekosten met zich mee.
   
V. Een "inbelsysteem" , is dit dan de oplossing?
A. Doorgaans is dit niet haalbaar, er zijn veel aanbiedingen doorgerekend, allen komen in de prijs tussen de € 17 en € 20 per maand. Naast de eerlijke berekeningen worden meestal de inbelkosten voor de klant á € 0,01 per minuut maar vergeten, terwijl dat wel € 6 per maand is op 10 uur luisteren per maand. Het luisterkastje bij de klant zit er meestal ook niet bij, totaal komt dit al gauw op € 100. Oftewel over 5 jaar afschrijven: € 20 per jaar
€ 1,75 per maand extra. Er wordt dus simpelweg € 7,50 per maand uit de
aanbieding weggelaten. Een ander bijkomend probleem is dat tehuizen of dergelijke instellingen niet genoeg telefoonlijnen tot hun beschikking hebben waardoor dus niet iedereen de kerkdienst beluisteren
   
V. Wat zijn de gemiddelde kosten van een KPN ISDN telefoonaansluiting, en welke voor- en nadelen zijn hieraan verbonden?
A. De maandelijkse kosten van een KPN ISDN telefoonaansluiting zijn € 27,31.
Het migreren van de bestaande analoge telefoonlijn naar ISDN kost eenmalig € 34,= daarnaast is KPN randapparatuur vereist.
Bij alle abonnementen worden de gesprekskosten berekend per seconde.
Men betaalt dus exact voor de tijd die is gebeld. Per gesprek moet men een eenmalig een starttarief betalen.
Voordeel: De ISDN-aansluiting bestaat uit twee telefoonlijnen.
Men kan bijvoorbeeld tegelijkertijd internetten en bellen of met twee personen tegelijkertijd bellen. Als er een verbinding met het internet is blijft u gewoon telefonisch bereikbaar.
Nadeel:Hoge aanleg kosten € 200,= (eenmalig), randapparatuur nodig (KPN Quattrovox, Duovox, Webvox, kosten gem. € 150,00) deze randapparatuur maakt het geheel niet gebruikersvriendelijker voor de ouderen.
   
V. Zijn “ luisterkastjes ” dan de oplossing?
A. De “ luisterkastjes ” zijn eigenlijk simpele PC oplossingen, hiermee kan men via drukknoppen een keuze maken welke kerkdienst beluisterd kan worden.
Het “ luisterkastje ” moet wel worden aangesloten op een stereo installatie of actief luidspreker systeem. De verbinding daarentegen moet via KPN ISDN, dit om een “snelle” verbinding te hebben met de gewenste kerk. Hier begint het probleem, zodra alle kerkdienstgebruikers een verbinding willen maken met het kerk server platvorm ontstaat er een grote filevorming, reden, geen voldoende bandbreedte beschikbaar, pas over enkele jaren zal dit gaan verbeteren.

Offline distributie
Naar boven

V. De offline oplossing, wat wordt daarmee bedoeld?
A. Met de offline oplossing wordt bedoeld dat er tijdens de kerkdiensten digitale opnames worden gemaakt op CD (met een CD recorder) en door middel van
een CD dupliceersysteem worden duplicaten geproduceerd.
   
V. Welke voordelen heeft de kerkdienst op CD?
A.
 • lage aanschafkosten van de CD duplicator
 • geen ingewikkelde installatie (220V is genoeg)
 • kerk is eigenaar van de apparatuur
 • lage maandelijkse kosten per luisteraar
 • gebruikersvriendelijk
 • geen netwerkproblematiek
 • geen rusthuisproblematiek
 • perfecte geluidskwaliteit
 • overal te beluisteren
 • tijdens afspelen te pauzeren
 • dienstarchivering op weeknummer
 • herkenbare opdruk (b.v. naam van de predikant, foto van de kerk etc.
 • bevorderd de betrokkenheid met de kerk
 • extra CD’s, als blijvend aandenken (doop-, huwelijk- en uitvaartplechtigheden, koorzang en orgelspel opnemen op CD)
 • distributie door vrijwilligers
 • extra CD’s voor de kerkbezoekers
 • gebruikersvriendelijke CD speler (bekend merk)
   
V. Welke nadelen heeft de kerkdienst op CD?
A. De kerkdienst op CD heeft ook nadelen, indien er geen beschikking is over een CD speler kan de kerkdienst niet worden beluisterd. Maar voor een klein bedrag kan er een gebruiksvriendelijke draagbare CD speler worden aangeschaft, dit kan bijvoorbeeld d.m.v.het inleveren van een kortingscoupon bij de bekende warenhuizen. Een ander nadeel kan zijn dat de CD verkeerd om in de CD speler wordt gelegd of beschadigd is.
   
V. Hoe komt uiteindelijk de kerkdienst op CD bij de luisteraars?
A. Na de kerkdienst kunnen de kerkdienst CD’s samen met het kerkblad door de wijkouderlingen bij de luisteraars worden bezorgd. Tevens bestaat de mogelijkheid om dit via organisaties als Versa, Tafeltje dekje e.d. te distribueren.
   
V. Er wordt gesproken over “ extra CD’s, als blijvend aandenken”, heeft dit effect op het batig saldo van de kerk?
A. Indien er een kleine bijdrage per extra CD gevraagd wordt, b.v. bij doop-, huwelijk- en uitvaartplechtigheden of bij koor en orgel uitvoeringen, kan het batig saldo van de kerk positief worden beïnvloed, waarmee de kerk extra goede doelen en eigen projecten kan steunen.

 
Naar boven